ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

• Страните по делата, техните представители и адвокатите осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони. 

• Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл.31 от Закона за адвокатурата. 

• Служителите в кантората не дават правни съвети. 

• Юридическа помощ оказват адвокатите.